ભારતના સંપર્ક સૂત્રો

દેશરાજયશહેરસંપર્ક સૂત્રફોન નંબર
ભારતગુજરાતઅમદાવાદ - જીવરાજ પાર્કવિમલ શુક્લ9099099932
ભારતગુજરાતઅમદાવાદ - દરિયાપુરચંદ્રેશપટેલ 9376246927
ભારતગુજરાતઅમદાવાદ - નારણપુરાનિલય ઠાકર9909908767
ભારતગુજરાતઆણંદગોપાલ પંડ્યા.9727133524
ભારતગુજરાતગાંધીનગર સુધીર દવે8160173775
ભારતગુજરાતજામનગરમાધવ ઠાકર. 9427574893
ભારતગુજરાતજુનાગઢદિવ્યાંગ અમૃતિયા.9427501642
ભારતગુજરાતપાટણપટેલ.9426948909
ભારતગુજરાતભાવનગર ભરત રાજ્યગુરુ. 9428856053
ભારતગુજરાતવડોદરા - ગોત્રી રોડમનહર શાહ9998216765
ભારતગુજરાતવડોદરા - સમા રોડસુધાકર ત્રિવેદી9327201569
ભારતગુજરાતવલસાડકિરણ મિસ્ત્રી.9998420432
ભારતગુજરાતસુરત - રાંદેરમધુબેન પટેલ9558827471
ભારતગુજરાતસુરત -સગરામપુરાવિણા દલાલ9327715218
ભારતગુજરાતમયંક મહારાજ 9825274939
ભારતગુજરાતમૂલચંદ ચોહાણ.  ૯૮૨૫૫૫૦૩૫૮
ભારતગુજરાત અજીત ગજ્જર.  ૯૭૨૭૩૩૦૦૩૩
ભારતમહારાષ્ટ્રપુના - કતારગામ.વિજય દેસાઈ. 9586811999
ભારતમહારાષ્ટ્રમુંબઈ - અંધેરી.અમીતા છેડા.9833642247
ભારતમહારાષ્ટ્રમુંબઈ - કાંદીવલી.ભાવના ઠાકર.9594690714
ભારતમહારાષ્ટ્રમુંબઈ - દહીંસર  હિતેશ શાહ.9324614433
ભારતમહારાષ્ટ્રમુંબઈ - બોરીવલી.મધુબેન શાહ.9920083922
ભારતમહારાષ્ટ્રમુંબઈ - માટુંગા.મણીલાલ ગડા.9821022430
ભારતમહારાષ્ટ્રમુંબઈ - મુલુંડ  રમેશ ટાંક. 9322504302
દેશરાજયશહેરસંપર્ક સૂત્રફોન નંબર