Inducing Experience , the Para Vani

પરાવાણી એ અનુભવ થી અનુભવ  આપવાની પ્રક્રિયા છે. ગુરુ ની અંદર જે અનુભવ છે , તે અનુભવ ટ્રાન્સફર કરવા ની પ્રક્રિયા છે.

 

Comments are closed.